Siopau

image

Nedlief

Oriau Agor:
Llun-Sul 10-4

46 High Street
Llanberis

Gwasanaeth
Outdoor, lifestyle, Welsh goods

Contact us:
ffon: 07734851809
e-mail: info@nedlief.com


imageCrib Goch Outdoor

Oriau Agor:
Llun-Sul 09:00-17.30

58 Stryd Fawr
Llanberis,
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth
Siop Awyr Agored / Outdoor Shop

ffon: 01286 532017
e-bost: customerservice@cribgochoutdoor.com
Neu defnyddiwch ein LiveChat
gwefan:
www.cribgochoutdoor.com


Fandangles LlanberisFandangles

50, Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 2PL

Gwasanaeth
Siop Anrhegion

ffon: 01286 870301
symudol: 07858 058650
e-bost: fandangles@tiscali.co.uk


Llanberis Lake Railway

Llanberis Bike Hire

34, Stryd Fawr / High Street
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth / Service
Llogi Beic / Bike Hire

ffon: 07776051559
e-bost: llanberisbikehire@gmail.com
wefan: www.llanberisbikehire.co.uk


Joe Brown

Joe Brown

Menai Hall
Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4HA

Gwasanaeth
Siop Awyr Agored

ffon: 01286 870327
e-bost: mail@joe-brown.com
wefan: www.joe-brown.com


One Stop Llanberis

One Stop Shop

Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4SU

Gwasanaeth
Bwydydd Cyffredinol

ffon: 07815 161986
e-bost: jamilmirza@hotmail.com


Rumdoodles

Rumdoodles

34 Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth
Caffi a Siop Awyr Agored

ffon: 01286 872787
e-bost: info@rumdoodles.co.uk
gwefan: www.rumdoodles.co.uk


Joe Brown

Siop Awyr Agored

Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4SU

Gwasanaeth
Siop Awyr Agored

ffon: 01286 872770
e-bost: theoutdoorshop@outlook.com


Joe Brown

Siop SPAR
Swyddfa Post Subway Bwydydd

Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 2PL

Gwasanaeth
Swyddfa Post Subway Bwydydd

ffon: 01286 871050


The Framed Bicycle Co

The Framed Bicycle Co.

59,Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4HA

Gwasanaeth
Siop Beics

ffon: 01286 871188
e-bost: hi@theframedbicycleco.com
gwefan: www.theframedbicycleco.com


Joe Brown

V12 Outdoor

The Old Baptist Chapel
Stryd Fawr
Gwynedd
LL55 4EN

Gwasanaeth
Siop Awyr Agored

ffon: 01286 871534
e-bost: shop@V12outdoor.com
gwefan: www.V12outdoor.com


Menter Fachwen

Menter Fachwen

Caxton House
52, Stryd Fawr
Llanberis
Gwynedd
LL55 4EU

Gwasanaeth
Siop cymunedol

ffon: 01286 870681
e-bost: caxton@menterfachwen.org.uk
gwefan: www.menterfachwen.org.uk


Siop GwdihwGwdihŵ
Unit 1
Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd

Gwasanaeth:
Anrhegion

e-bost: Gwdihw@btinternet.com


Fframiau CyfFframiau Cyf
Unit 4
Padarn Country Park
Caernarfon
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY
Gwasanaeth: Fframiau Lluniau

Ffon: 01286 870922
e-bost: post@fframia.com
Gwefan: www.fframia.com/


Odyn CoprOdyn Copr
Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY
Gwasanaeth: Siop Crefftau a gweithdy gemau

Ffon: 01286 871366
Symudol: 07562595532
e-bost: sam@odyncopr.com


Oriel PadarnOriel Padarn
Uned 2 Unit
Padarn Country Park
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY
Gwasanaeth: Galeri Crochenwaith

Symudol: 07966263228
e-bost: oriel@sharonmccaig.co.uk
Gwefan: www.sharonmccaig.co.uk/


Oriel PadarnChemist

© Hawlfraint 2024 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry