Siopau a Gwasanaethau

V12 OutdoorV12 Outdoor
Ar gyfer eich holl anghenion awyr agored, Paragleidio, Dillad, Esgidiau, Creigiau, Eira a Rhew, Gwersylla, llyfrau, Mapiau, DMM Cosmetic Seconds ac ati
The Old Baptist Chapel
High Street
Llanberis
LL55 4EN
Ffôn: 01286 871534
Ebost: shop@v12outdoor.com
Gwefan: www.v12outdoor.com

Joe BrownJoe Brown
Offer dringo a mynydda gyda hanes sy’n dyddio’n ôl i 1966.
High Street
Llanberis
LL55 4HA
Ffôn: 01286 870327
Ebost: mail@joe-brown.com
Gwefan: www.climbers-shop.com

Siop Awyr AgoredSiop Awyr Agored
Busnes teulu sy’n gwerthu cynhyrchion awyr agored cyffredinol. Llawer o wybodaeth a chyngor lleol.
The Outdoor Shop
High Street
Llanberis
LL55 4SU
Ffôn: 01286 872770
Ebost: theoutdoorshop@outlook.com

Llanberis Bike HireLlanberis Bike Hire
Lle hurio beiciau i’r teulu cyfan a beicwyr llwybrau go iawn. Gwybodaeth leol i’ch helpu chi
Crochendy @ Tan y Ddraig
34 High Street
Llanberis
LL55 4EU
Ffôn: 07776 051559 / 01286 872787
Ebost: llanberisbikehire@gmail.com
Gwefan: www.llanberisbikehire.co.uk

Siopau Awyr Agored eraill
The Framed Bicycle Co
Crib Goch Outdoor World
Craghoppers Outlet
Swigod a SebonSwigod a Sebon/Soap and Bubbles
Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gan gynnig gwasanaeth golchi dillad a sychlanhau.
Gwasanaeth golchi dillad a smwddio
54 High Street
Llanberis
LL55 4EU
Ffôn: 01286 870088
Ebost: swigadasebon@hotmail.com

Fandangles Gift ShopFandangles Gift Shop
Dewch i mewn i weld y detholiad o anrhegion masnach deg a moesegol diddorol o bedwar ban byd.
50 High Street
Llanberis
LL55 4EU
Ffôn: 01286 870301
Ebost: fandangles@tiscali.co.uk
@fandanglesllanberis

Spar & Post OfficeSpar & Post Office
Siop gyfleus a Swyddfa’r Post, Ar agor 7 diwrnod yr wythnos 7am - 11pm, twll-yn-wal, ffrwythau a llysiau ffres, becws/popty, subway, Costa Coffee
High Street
Llanberis
LL55 4SU
Ffôn: 01286 871050

TW Hairdressing TW Hairdressing
Siop trin gwallt sy’n cynnig gwasanaeth gwych ac amrywiaeth helaeth o driniaethau harddwch
Birmingham House
6 Goodman Street
Llanberis
LL55 4HL
Ffôn: 01286 871386
Ebost: Twjsg85@gmail.com
Gwefan: www.twhairdressing.co.uk

Siopau a Gwasanaethau eraill

Hairlines
Rowlands Pharmacy
Burman’s Martial Arts, Self defence & Fitness Centre
Mountain Art
Snowdon Honey Farm
Snowdon Garage
One Stop
Siop Barbwr Aaron

imageMeddygfa Llanberis
Cae Heti,
High Street,
Llanberis,
LL55 4SU
Ffôn: 01286 870634
Gwasanaeth y tu allan i oriau 0300 1235566
CK Cabs
Snowdonia Cabs
Amserlen Bysiau Gwynedd - cliciwch yma
Yr orsaf drenau agosaf - Bangor Gwynedd LL57 1LZ
Arfon Taxi
PR Taxi

© 2020 Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry