Grwpiau Cymunedol

Llanberis Tidy Village Mae Pentref Taclus Llanberis yn grwp o gwirfoddolwyr sy’n ymuno gyda’u gilydd i tacluso’r hen bentre bach Llanber; rhannu syniadau i gwella ein ardal. Rhwng mis Mawrth ac Medi maent yn cyfarfod ar bore Sul, 10yb. yn siop Menter fachwen, Stryd Fawr. Offer ar gael i godi sbwriel mewn adrannau gwhanol o’r pentref. Poster gyda mwy o manylion yn ffenest siop Menter Fachwen. Croeso cynnes i pawb.

Ebost - pentrftaclusllanberis@outlook.com
Facebook - cliciwch yma

 

© 2018 Grwp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer , Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry