Digwyddiadau

 

Dyddiad Digwydiad Mudiad Lleoliad
21/05/2022 Snowdon Night Trek Marie Curie Gilfach Ddu - Parcio 50 o geir dros nos
11-12/06/2022 Slateman Quarryman Alaways Aim High Cae'r Ddol, Llyn Padarn, Llwybrau'r Parc
18/06/2022 Love SwimRun Love SwimRun Y Glyn, Llyn Padarn, Llwybrau'r Parc
25/06/2022 Dragon Boat Festival St David's Hospice Y Glyn a Llyn Padarn
30/06/2022 (7PM) Ffair Nadolig Working Group Grwp Datblygu Llanberis Development Group Gwesty Plas Coch (Garden)
1-3/07/2022 Ultra Trail Apex Running Cae'r Ddol a Gilfach Ddu
09/07/2022 Big Welsh Swim Love SwimRun Gilfach Ddu / Llyn Padarn
09+10/07/2022 Snowdon24 *(newydd i 2022) Alaways Aim High Cae'r Ddol
10/07/2022 Trail Marathon Alaways Aim High Cae'r Ddol a Llwybrau'r Parc
16/07/2022 Ras Wyddfa Pwyllgor Ras Wyddfa Cae'r Ddol
19/07/2022 (7PM) Development Group Meeting Grwp Datblygu Llanberis Development Group Royal Victoria Hotel
23/07/2022 (10AM-4PM) Craft Fair Llanberis WI (Contact 01286 870589) Y Ganolfan
03/09/2022 Man v Mountain Rat Race Cae'r Ddol, Gilfach Ddu, Llyn Padarn, Llwybrau'r Parc
10/09/2022 Brutal event Brutal Events Cae'r Ddol, Llyn Padarn, Llwybrau'r Parc
17/09/2022 Snowdon Push Backup Trust Gorlif Maes Parcio DOLBADARN
23/09/2022 Snowdonia Trail Series
St David's Hospice
Gilfach Ddu / Llwybrau'r Parc

Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis

  • Chwefror: Sioe Rheilffyrdd Model
  • Pasg: Llwybrau a chrefftau
  • Haf o Lechen: Addurno llechi, gwisgo i fyny yn nhai'r chwarelwyr, patrymau perffaith yn nhywod y ffowndri!
  • Hydref: Crefftau a gweithgareddau Calan Gaeaf
  • Tachwedd/Rhagfyr: Hwyl yr ŵyl! Dewch i gwrdd â Siôn Corn yn yr amgueddfa!

 

 

© Hawlfraint 2022 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry