Llanberis

Llanberis yw’r pentref sy’n cael ei gysylltu fwyaf a’r Wyddfa.

Bob blwyddyn, mae miloedd yn tyrru i’r ardal i ddringo mynydd uchaf Cymru, neu i fwynhau’r golygfeydd godidog o’r mynydd, y llyn a’r afon.

Ble well i ddechrau ar antur na Llanberis – pentref y Wyddfa?

Mae’r wefan hon yn llawn gwybodaeth i’ch helpu chi ar eich ymweliad â’n hardal hyfryd. Mwynhewch!

O wersylloedd i dai llety a gwestai, Llanberis yw’r lleoliad perffaith i aros ac archwilio Parc Cenedlaethol Eryri. Mae gan y pentref amrywiaeth eang o leoedd bwyta, o fwytai moethus i gaffis sy’n gweini bwyd a diod gwych.

Mae digon o siopau i brynu’r hanfodion, offer awyr agored a siopau arbenigol diddorol.

O Lanberis, gallwch gymryd y trên i fyny’r Wyddfa neu ar hyd Llyn Padarn. Ewch i’r Amgueddfa Lechi ac Ysbyty’r Chwarel, ewch i weld ein rhaeadr ryfeddol, archwiliwch Barc Gwledig Padarn ac ymweld â Chastell Dolbadarn o’r 13eg ganrif. Mae Llafn y Cewri yn atyniad newydd wrth y llyn, ac mae’n seiliedig ar ddyluniad o’r 13eg/14eg ganrif sydd wedi’i gysylltu â Thywysogion Gwynedd.

Mae gweithgareddau dŵr, cyrsiau rhaffau uchel a phlymio oll yn bosibl o fewn ardal Gilfach Ddu, yn y Glyn mae pontŵn i lansio caiacs a phadl-fyrddau, ac mae nofio hefyd yn llawer o hwyl yn nyfroedd Llyn Padarn, sydd â dynodiad dŵr ymdrochi Ewropeaidd.

Mae Llanberis yn ardal sy’n frith o hanes a chwedlau. Mae gan y pentref dreftadaeth ddiwylliannol cryf iawn ac mae’r Gymraeg i’w chlywed yn eang rhwng teuluoedd a busnesau lleol.

© Hawlfraint 2022 - Grŵp Datblygu Llanberis - Gwefan gan Delwedd

Credydau lluniau: Diolch i Paul Sivyer, Mireille Charnock, Emlyn Baylis, Hefin Owen a Dylan Cadwalider Parry